ביצוע פילוט בלולי פטם בשיתוף מדריכי משרד החקלאות ואינטגרציות "עופטוב" ו"מילועוף", כילוי פגרים התבצע במכולת הקומפוסטציה CSC, במהלך מדגר בלול פטם.

התהליך מבוסס על קומפוסטציה אינטנסיבית בשילוב עם גזם מרוסק. פגרי העופות מוזנים באופן יומיומי לתוך המכולה המוצבת בחצר הלול.

התהליך מתאפיין בטמפרטורות גבוהות, הגורמות לניטרול הפתוגנים. השיטה מונעת לחלוטין מפגעים של ריח, זבובים ותשטיפים.                                                           

מכולה אטומה לכניסה של חרקים, עופות וחיות בר, ומבטיחה רמה גבוהה של תברואה.

הקמה: 2004

חמרי גלם: זבל רפתות, זבל לולים

קיבולת: 120,000 מ"ק\שנה