מגוון של כפות ייעודיות, בגדלים שונים, ניתנים לריתום על שופל, יעה אופני זעיר, מחפרון, מחפר.

כף ALLU מאפשרת בו-זמנית ערבוב, ריסוק וניפוי של החומר אותו מעבדים.

כף ALLU מהווה פתרון מצויין לייצור קומפוסט באמצעות כלי יחיד.

allu-dl-series d-series_1-d-eng_lores