המהפך הוא פיתוח ייחודי של חברת . Compost-systems המהפך נרתם לטרקטור חקלאי (נדרש ניהוג אחורי).

תוך כדי היפוך ערימת הקומפוסט, החומר מועבר הצידה ונבנית ערימה חדשה. באופן זה מתאפשרת זרימת חומר רציפה במתקן הקומפוסט, מצד אחד של המתקן לצידו האחר.
המהפך מצטיין בקצב היפוך מהיר – כ- 1,500 מ"ק בשעה, באפשרות תמרון גבוהה (בהשוואה למהפכי גשר) ובאמינות מכנית מצוינת.

TracTurn.pdf