השיטה מיועדת לפסולת חקלאית, זבלים ממשק החי, פסולת אורגנית ביתית ועוד.
השיטה מבוססת על ערמות קומפוסטציה באיוורור מאולץ, בתהליך מבוקר.
השיטה משלבת פשטות ואמינות, בעלות נמוכה.
השיטה מתאימה במיוחד למשקי חי – רפתות, לולים. ניתנת להתאמה לכל כמות פסולת, החל מ- 200 מ"ק בשנה. יחידת הבקרה מופעלת באמצעות ממשק אינטרנטי.

אופציונלי – טיפול בריח ע"ע כיסוי ביריעות סלקטיביות.