השיטה מיועדת לטיפול בפסולת אורגנית בכמויות בינוניות או גדולות, מ- 2000 טון בשנה ומעלה.
השיטה מיועדת למגוון של פסולות אורגניות – פסולת אורגנית ביתית, בוצות שפכים, פסולת חקלאית, סחיט (digestate) ממפעלי ביוגז.
השיטה מבוססת על תאים סגורים, בהם מתבצע תהליך קומפוסטציה אינטנסיבי באיוורור מאולץ. גודל התאים נקבע לפי נפח הפסולת המטופלת.                                                   התאים בנויים בטון, ומקורים בכיסוי קשיח או גמיש.

האיוורור עשוי להיות בהזרמה חיובית, או בהזרמה שלילית, בשילוב ביופילטר לטיפול בריחות.
אורך התהליך המומלץ הוא 3 – 4 שבועות. התהליך מבוקר באמצעות מדי טמפרטורה ונשלט ע"י מערכת מחשוב מרכזית.

COMPObox-Technology.pdf