השיטה מיועדת לטיפול בפסולת אורגנית בכמויות גדולות, מ- 10,000 טון בשנה ומעלה.
השיטה מיועדת לבוצות שפכים ופסולת אורגנית ביתית.
השיטה משלבת איוורור מאולץ והיפוך תקופתי של ערמות הקומפוסט. השילוב של שתי הפעולות הללו מבטיח קצב פעילות מהיר, יעילות מקסימלית ואיכות תוצר מיטבית.               התהליך מבוצע במבנים סגורים, בכיסוי קשיח או גמיש. האוויר במבנה מטוהר באמצעות ביופילטר המונע פליטה של ריחות רעים לסביבה.
התהליך מבוקר באמצעות מדי טמפרטורה ונשלט ע"י מערכת מחשוב מרכזית.

newEARTH.pdf