אספקה של מהפך קומפוסט ST-350
מיקום: רפת כרמל-מעון
שנת הקמה: 2020
חמרי גלם: זבל רפתות