רפת כרמל-מעון אספקה של מהפך קומפוסט ST-350 מיקום: רפת כרמל-מעון שנת הקמה: 2020 חמרי גלם: זבל רפתות