nat-admin

About nat-admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far nat-admin has created 20 blog entries.

כילוי פגרי עופות

ביצוע פילוט בלולי פטם בשיתוף מדריכי משרד החקלאות ואינטגרציות "עופטוב" ו"מילועוף, כילוי פגרים התבצע במכולת הקומפוסטציה CSC, במהלך מדגר בלול פטם. התהליך מבוסס על קומפוסטציה אינטנסיבית בשילוב עם גזם מרוסק. פגרי העופות מוזנים באופן יומיומי לתוך המכולה המוצבת בחצר הלול. התהליך מתאפיין בטמפרטורות גבוהות, הגורמות לניטרול הפתוגנים. השיטה מונעת לחלוטין מפגעים של ריח, זבובים ותשטיפים. המכולה אטמה לכניסה של חרקים, עופות וחיות בר, ומבטיחה רמה גבוהה של תברואה.

כילוי פגרי עופות2020-09-23T00:05:02+03:00

מפעל "גרין-קומפוסט"

הכנת פרוגרמה ויעוץ מקצועי, אספקת יריעות כיסוי. קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור

מפעל "גרין-קומפוסט"2020-09-23T00:03:52+03:00

מפעל "קומפוסט 2000"

אספקה של מתקן קומפוסטציה באיוורור מאולץ, ליווי מקצועי לתפעול. קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור

מפעל "קומפוסט 2000"2020-09-23T00:16:33+03:00

נידוף שפכי רפת

באמצעות מתקן קומפוסטציה אינטנסיבי באוורור מאולץ קרן המחקר של מועצת החלב פועלת לביצוע ניסויים מגוונים לבחינת הדרכים האפשריות לנידוף שפכי הרפת ולא להעבירם למתקני המט"ש ובכך להקל הרפתות והמט"שים לעמוד בדרישות הגבוהות לאיכות המים. דני פלודה יחד עם הלל מלכה משה"מ, סיימו שנה ראשונה של ניסוי בנידוף שפכים ברפת גנוסר והתוצאות הראשונות מעודדות למדיי - המחקר יימשך גם בשנתיים הקרובות

נידוף שפכי רפת2020-09-22T19:18:36+03:00

נידוף שפכי רפת

מתקן פילוט המיועד לנידוף שפכי רפת באמצעות מערכת קומפוסטציה באיוורור מאולץ. במתקן זה, החום הנוצר בתהליך מזרז את קצב הנידוף של השפכים המוספים לערימת הקומפוסט. הפרויקט נתמך ע"י מועצת החלב.

נידוף שפכי רפת2020-09-23T00:20:19+03:00

מתקן קומפוסט הר גילון

תכנון רעיוני ויעוץ מקצועי. אספקת כף ALLU. טכנולוגיה: תאי בטון, קומפוסטציה בתאים

מתקן קומפוסט הר גילון2020-09-23T00:22:15+03:00

אתר קומפוסט העמקים

הכנת פרוגרמה וניהול ההקמה. טכנולוגיה: משטח פתוח, קומפוסטציה בתלמים (windrows)

אתר קומפוסט העמקים2020-09-23T00:06:32+03:00

אתר הקומפוסט שזרים

יעוץ להקמה, ליווי מקצועי לתפעול. טכנולוגיה: משטח פתוח, קומפוסטציה בתלמים (windrows)

אתר הקומפוסט שזרים2020-09-23T00:09:55+03:00

מערך לניקוי קומפוסט HAMATEC

מערך לניקוי קומפוסט, תוצרת Hamatec, מיועד להפרדה של שאריות זכוכית מקומפוסט מוכן לאחר ניפוי. כמו כן ניתן להוסיף למערך יחידה לניקוי שאריות ניילונים מהקומפוסט. בתהליך זה ניתן לשדרג קומפוסט המיוצר מאשפה ביתית למוצר נקי העומד בתקני איכות מחמירים. המערך ניתן להתקנה בהספקים שונים, בהתאם לדרישות.

מערך לניקוי קומפוסט HAMATEC2020-09-22T19:40:33+03:00

מהפכי קומפוסט – סדרת CMC

סדרת המהפכים הנגררים CMC של חברת Compost Systems מציעה פתרונות להיפוך קומפוסט בעלות נמוכה במיוחד. הכלים מצטיינים בפשטות, באמינות מיכנית מצוינת ובקצב עבודה גבוה. המהפכים מיועדים לריתום לטרקטור חקלאי.

מהפכי קומפוסט – סדרת CMC2020-09-22T19:46:22+03:00
עבור למעלה