אספקה של מתקן קומפוסטציה באיוורור מאולץ, ליווי מקצועי לתפעול

מיקום: קומפוסט 2000, גליל מערבי

תפעול: אורוז שירותים בע"מ

טכנולוגיה: קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור

שנת הקמה: 2016

חמרי גלם: המקטע האורגני של אשפה ביתית מופרדת מיכנית

קיבולת: 30,000 טון\שנה