סדרת המהפכים הנגררים CMC של חברת Compost Systems מציעה פתרונות להיפוך קומפוסט בעלות נמוכה במיוחד. הכלים מצטיינים בפשטות, באמינות מיכנית מצוינת ובקצב עבודה גבוה. המהפכים מיועדים לריתום לטרקטור חקלאי.