המכולה מיועדת לאיסוף פסולת אורגנית, ומשמשת גם כמתקן קומפוסטציה.
המכולה מצוידת במערכת איוורור מאולץ, לצורך זרוז התהליך. הפתח העליון של המכולה משמש גם כממברנה לפליטה מבוקרת של גזים ולמניעת ריחות רעים.

האיוורור המאולץ מופעל אוטומטית ע"י בקר, הכולל גם תקשורת לחיווי מרחוק. באופן זה ניתן לשלוט מרחוק על סדרה של מכולות הממוקמות באתרים שונים.

המכולה מצויידת בחיישנים: GPS  לקביעת המיקום, חיישן המורה את מצב הדלת – פתוחה או סגורה, חיישן לגובה הפסולת במכולה וחיישן טמפרטורה.

כולם ניתנים לקריאה מרחוק דרך הבקר. כך מובטחת שליטה מלאה בתהליך.
היתרון העיקרי של המכולה הוא לא במיחזור מלא, כלומר לא ביצירת קומפוסט מוכן מפסולת אורגנית, אלא בצמצום הדרגתי ומתמשך של נפח ומשקל הפסולת המוטענת לתוכו.

כך שניתן לרווח את מועדי הפינויים של המכולה ובאופן זה לחסוך משמעותית בעלויות סילוק הפסולת.

Folder-Containercompostierung_E.indd_.pdf