מערך לניקוי קומפוסט, תוצרת  , Hamatecמיועד להפרדה של שאריות זכוכית מקומפוסט מוכן לאחר ניפוי.

כמו כן ניתן להוסיף למערך יחידה לניקוי שאריות ניילונים מהקומפוסט.

בתהליך זה ניתן לשדרג קומפוסט המיוצר מאשפה ביתית למוצר נקי העומד בתקני איכות מחמירים.

המערך ניתן להתקנה בהספקים שונים, בהתאם לדרישות.

pdf