מתקן פילוט המיועד לנידוף שפכי רפת באמצעות מערכת קומפוסטציה באיוורור מאולץ.

במתקן זה, החום הנוצר בתהליך מזרז את קצב הנידוף של השפכים המוספים לערימת הקומפוסט.

הפרויקט נתמך ע"י מועצת החלב.

היתרונות של המערכת:

  • ניתן לסלק שפכים בעומס אורגני גבוה

  • הפתרון מנטרל את השפכים לחלוטין – אין צורך בחיבור למכון טיהור

  • פתרון משולב עם הטיפול בזבל הרפת

  • התוצר הוא קומפוסט בעל ערך לחקלאות