אספקה של מתקן קומפוסטציה באיוורור מאולץ, ליווי מקצועי לתפעול.

קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור.

מתקן פילוט המיועד לנידוף שפכי רפת באמצעות מערכת קומפוסטציה באיוורור מאולץ. במתקן זה, החום הנוצר בתהליך מזרז את קצב הנידוף של השפכים המוספים לערימת הקומפוסט.

הפרויקט נתמך ע"י מועצת החלב.

רפת כרמל – מעון אספקה של מהפך קומפוסט ST-350

מיקום: רפת כרמל-מעון

שנת הקמה: 2020

חמרי גלם: זבל רפתות

אספקה של מתקני קומפוסטציה ניידים.

12 יחידות בנפח 36 מ"ק כל אחת

מיקום: קיבוץ צאלים

שנת הקמה: 2017 – 2019

חמרי גלם: אשפה ביתית

ביצוע פילוט בלולי פטם בשיתוף מדריכי משרד החקלאות ואינטגרציות "עופטוב" ו"מילועוף, כילוי פגרים התבצע במכולת הקומפוסטציה CSC, במהלך מדגר בלול פטם. התהליך מבוסס על קומפוסטציה אינטנסיבית בשילוב עם גזם מרוסק. פגרי העופות מוזנים באופן יומיומי לתוך המכולה המוצבת בחצר הלול. התהליך מתאפיין בטמפרטורות גבוהות, הגורמות לניטרול הפתוגנים. השיטה מונעת לחלוטין מפגעים של ריח, זבובים ותשטיפים. המכולה אטמה לכניסה של חרקים, עופות וחיות בר, ומבטיחה רמה גבוהה של תברואה.

הכנת פרוגרמה ויעוץ מקצועי, אספקת יריעות כיסוי. קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור.

אספקה של מהפך קומפוסט ST-300

מיקום: קיבוץ גן שמואל

שנת הקמה: 2015

חמרי גלם: זבל רפתות

תכנון, והקמה של מתקן קומפוסט.

תאי קומפוסטציה באיוורור מאולץ, עם כיסוי 

ביריעות ממברנה.

אספקה של כף ניפוי Viper VPH 4-1700

מיקום: מושב מרגליות

שנת הקמה: 2019

חמרי גלם: זבל עופות, גזם

אספקה של כף ניפוי Viper VPH 3-1700

מיקום: מושב כפר ורבורג

שנת הקמה: 2018

חמרי גלם: קומפוסטים שונים

מיקום: מושב מרגליות

שנת הקמה: 2019

חמרי גלם: זבל עופות, גזם