פרדס גן שמואל

אספקה של מהפך קומפוסט ST-300

מיקום: קיבוץ גן שמואל

שנת הקמה: 2015

חמרי גלם: זבל רפתות


חוות לולי הטלה – משק דוידי

תכנון, והקמה של מתקן קומפוסט.

תאי קומפוסטציה באיוורור מאולץ, עם כיסוי ביריעות ממברנה

אספקה של כף ניפוי Viper VPH 4-1700

מיקום: מושב מרגליות

שנת הקמה: 2019

חמרי גלם: זבל עופות, גזם


שילוני מיחזור אורגני

אספקה של כף ניפוי Viper VPH 3-1700

מיקום: מושב כפר ורבורג

שנת הקמה: 2018

חמרי גלם: קומפוסטים שונים


UBQ Materials

אספקה של מתקני קומפוסטציה ניידים.

12 יחידות בנפח 36 מ"ק כל אחת

מיקום: קיבוץ צאלים

שנת הקמה: 2017 – 2019

חמרי גלם: אשפה ביתית


כילוי פגרי עופות

ביצוע פילוט בלולי פטם בשיתוף מדריכי משרד החקלאות ואינטגרציות "עופטוב" ו"מילועוף, כילוי פגרים התבצע במכולת הקומפוסטציה CSC, במהלך מדגר בלול פטם. התהליך מבוסס על קומפוסטציה אינטנסיבית בשילוב עם גזם מרוסק. פגרי העופות מוזנים באופן יומיומי לתוך המכולה המוצבת בחצר הלול. התהליך מתאפיין בטמפרטורות גבוהות, הגורמות לניטרול הפתוגנים. השיטה מונעת לחלוטין מפגעים של ריח, זבובים ותשטיפים. המכולה אטמה לכניסה של חרקים, עופות וחיות בר, ומבטיחה רמה גבוהה של תברואה.


מפעל "גרין-קומפוסט"

הכנת פרוגרמה ויעוץ מקצועי, אספקת יריעות כיסוי. קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור


מפעל "קומפוסט 2000"

אספקה של מתקן קומפוסטציה באיוורור מאולץ, ליווי מקצועי לתפעול. קומפוסטציה אינטנסיבית באיוורור מאולץ, בתוך מבנה סגור


נידוף שפכי רפת

מתקן פילוט המיועד לנידוף שפכי רפת באמצעות מערכת קומפוסטציה באיוורור מאולץ. במתקן זה, החום הנוצר בתהליך מזרז את קצב הנידוף של השפכים המוספים לערימת הקומפוסט. הפרויקט נתמך ע"י מועצת החלב.


מתקן קומפוסט הר גילון

תכנון רעיוני ויעוץ מקצועי. אספקת כף ALLU.

טכנולוגיה: תאי בטון, קומפוסטציה בתאים


אתר הקומפוסט העמקים

הכנת פרוגרמה וניהול ההקמה. טכנולוגיה: משטח פתוח, קומפוסטציה בתלמים (windrows)


אתר הקומפוסט שזרים

יעוץ להקמה, ליווי מקצועי לתפעול. טכנולוגיה: משטח פתוח, קומפוסטציה בתלמים (windrows)


רפת כרמל מעון

רפת כרמל-מעון אספקה של מהפך קומפוסט ST-350 מיקום: רפת כרמל-מעון שנת הקמה: 2020 חמרי גלם: זבל רפתות