קומפוסטציה בתלמים – windrows 

זו השיטה הנפוצה והמקובלת ביותר בעולם. בשיטה זו מציבים ערימות מאורכות על משטח פתוח. את הערימות הופכים באמצעות מהפך קומפוסט מדי מספר ימים. השיטה מקובלת ברוב אתרי הקומפוסט בישראל.

ערימות סטטיות מאווררות – aerated static pile 

בשיטה זו מציבים ערימות על צנרת איוורור ומשאירים את הערימה לתקופה של כמה שבועות ללא היפוך. שיטה זו מזרזת את התהליך ומאפשרת חיסכון במקום. השיטה מתאימה גם למתקנים קטנים בהם לא כדאי להפעיל מהפך.

 ערימות סטטיות מאווררות, בתוך מבנה

כנ"ל, כאשר הערימות בתוך מבנה. בדרך כלל מחליפים את האוויר בתוך המבנה ומזרימים אותו דרך ביופילטר, למניעה של פליטת ריחות.

 תאים מאווררים, בתוך מבנה

כנ"ל, אולם במקום ערימות משתמשים בתאי בטון. השיטה חסכונית מאד במקום. בטוחה מאד מבחינת פליטת ריחות.

 ערימות סטטיות מאווררות, כיסוי ביריעות נושמות

השיטה מתאימה למשטחים פתוחים, כאשר תפקיד היריעות הנושמות הוא להחליף את המבנה הסגור ולפתור בעיות ריח. השיטה מצריכה עבודה ידנית רבה בכיסוי ותחזוקה של היריעות.

 ערימות מאווררות, בהיפוך, בתוך מבנה

בשיטה זו מציבים ערימות מאווררות ומשלבים היפוך תקופתי ע"י מהפך. שיטה זו משלבת יתרונות של שיטות קודמות ומתאימה לכמויות גדולות. תהליך מהיר מושג ע"י השילוב של איוורור מאולץ ושל היפוכים תכופים. מניעת ריחות מוחלטת מושגת ע"י טיפול באוויר שבמבנה דרך ביופילטר.

ריאקטורים לקומפוסטציה

קיים מגוון של ריאקטורים המיועדים לקומפוסטציה אינטנסיבית. השיטות הן מכולות סגורות, תופים מסתובבים, תעלות וכו'.