רפת כרמל-מעון

הכנת פרוגרמה וניהול ההקמה. טכנולוגיה: משטח פתוח, קומפוסטציה בתלמים (windrows)